Historie van de Iselmar
Oude tijden herleven...
Als wij uitvaren en  samen met onze collega’s over het wad rondzeilen, is het net als honderd jaar 
geleden een prachtig gezicht!Onze vracht is, meer nog dan vroeger, een kostbare lading en met 
behulp van getij en wind plannen we onze routes zorgvuldig in...
De klipper  Iselmar is in de gouden zeil- jaren van de vorige eeuw gebouwd (bouwjaar 1902)
Onze Iselmar is gebouwd onder de naam Onderneming bij scheepswerf de Goede in Zwartsluis, en destijds was het al een groot en luxe schip! 
Zij is voor zee gebouwd, dit kunnen we afleiden aan haar bouwwijze, mooie zeeg en de grote breedte en lengte, zij is nl.  te breed voor de “friese maat” en kon dus niet door alle kleine sluisjes en brugjes in het binnenland varen... 

Het scheepstype klipper is afgeleid van de grote “clippers” ;tijdens de overgang van hout- naar ijzerbouw ontstaan uit de zeegaande clipper. De naam komt van het Engelse "to clip" (snellen). Een clipper snelt als het ware over de golven in plaats van er doorheen.De klipper is een schip met een scherpe overhangende boeg, de "klippersteven" en een overhangend hek (geveegde kont) 

Ons schip kon vroeger 350 ton lading meenemen in haar grote laadruim, dat werd afgedekt met 
houten luiken en kleden. Er was in 1902  nog geen motor aan boord, zodat de lading zelfs tot onder de roefvloer werd gestort. Bij de restauratie zijn we hier nog sporen van tegengekomen! 

In die eerste jaren onder zeil heeft de eerste schipper met zijn familie en knechten het schip  bevracht en gezeild over de noordelijke kustwateren, dit alles zonder motor! 

In de jaren 30 heeft de familie Sernee het schip als sleepschip op de rijn geexploiteerd en  de eerste motor ingebouwd in de 50er jaren. 

In de jaren 70 heeft de familie Nijboer (Alie en Roelf) het schip omgedoopt (Alroe) en gebruikt als vrachtschip op de binnenwateren.  

Wij hebben het oude  schip in 2001 helemaal gerestaureerd en weer onder zeil gebracht. Wij zijn dus 4e generatie die leeft  en werkt aan boord!